T-Mobile w III kw. 2018 r. - wyniki finansowe i operacyjne

Drukuj

Deutsche Telekom podał wyniki T-Mobile Polska w III kw. 2018 r.

W porównaniu do stanu na koniec III kwartału ubiegłego roku T‑Mobile Polska zwiększył przychody o 5,5%, a skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 11,5%. Jednocześnie w ciągu ostatniego kwartału pozyskując netto 84 tysiące klientów.

Na koniec III kwartału 2018 r. T‑Mobile Polska obsługiwał 10 milionów 690 tysięcy kart SIM, w tym ponad 7,1 miliona klientów kontraktowych oraz ponad 3,5 miliona z segmentu prepaid. Oznacza to wzrost o 84 tysiące w ciągu kwartału. Współczynnik odejść klientów kontraktowych churn spadł do poziomu 0,8%, najniższego od 2012 roku.

  

Nasze wyniki pokazują to wyraźnie: mimo że polski rynek cechuje ogromna presja na ceny, to jednak jest na nim miejsce na takiego operatora jak T‑Mobile – skupiającego się na najwyższej jakości usług oraz konkurującego o klienta dzięki najnowszym technologiom oraz najlepszej jakości obsługi. Szczególnie cieszy nas stały spadek współczynnika odejść (churn), który w segmencie klientów kontraktowych osiągnął poziom najniższy od drugiego kwartału 2012 r. – to zasługa konsekwentnych inwestycji w jakość wszystkich punktów styku z klientem. W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają wyższe plany taryfowe oraz korzystają z usług dodatkowych. Te czynniki przyczyniły się do poprawy naszego wyniku finansowego – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T‑Mobile Polska.

W trzecim kwartale T‑Mobile wprowadził na rynek ofertę rodzinną. Oferta SuperNet Video dostępna w segmencie prepaid zdobyła w 3 miesiące 80 tysięcy aktywnych użytkowników.

W sektorze małych i średnich firm wprowadzono ofertę MagentaBIZNES, dającą możliwość korzystania w ramach wszystkich kart SIM w firmie z jednej, nielimitowanej oferty internetowej oraz oferującą usługi dodatkowe, takie jak zdalne usługi serwisowe IT, pakiet Office365 lub księgowość online. W ciągu pół roku od rozpoczęcia sprzedaży oferta stanowiła 85% sprzedaży w segmencie SOHO VSE.

W omawianym okresie T‑Mobile Polska zanotował wzrosty zarówno w warstwie przychodowej, jak i pod względem zysku EBITDA. Wypracowane przychody wyniosły 1,688 mld zł, a więc były wyższe od analogicznego okresu ubiegłego roku o 5,5%. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł do kwoty 418 mln zł o 11,5%, głównie za sprawą sezonalizacji EBITDA.

  

Niższy churn, wzrost bazy klientów oraz stabilizacja ARPU odbiły się pozytywnie na naszym wyniku finansowym. Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, naszym priorytetem jest konsekwentna stabilizacja przychodów i wzrost wyniku EBITDA, który obecnie nie znajduje się już pod negatywnym wpływem regulacji roam-like-at-home. Cieszymy się, że wskaźniki finansowe zaczynają odzwierciedlać pozytywne działania, jakie podejmowaliśmy na przestrzeni ostatnich kwartałów – powiedział Juraj Andras, Członek Zarządu ds. Finansowych T‑Mobile Polska.

T‑Mobile po zawarciu umowy z Orange, gwarantującej dostęp do sieci światłowodowej, zawarł kontrakt z operatorem kablowym Nexera. Nowa umowa uzupełnia tę zawartą z Orange, ponieważ umożliwia dostęp do łączy instalowanych przede wszystkim poza dużymi miejscowościami i doprowadzanymi do domów jednorodzinnych.

Oferta konwergentna T‑Mobile do 2020 będzie dostępna w 4,5 miliona gospodarstw domowych, a pierwsi klienci będą mogli skorzystać z niej w tym roku.

Wyniki finansowe

Q3
2017
millions of €
Q4
2017
millions of €
FY
2017
millions of €
Q1
2018
millions of €
Q2
2018
millions of €
Q3
2018
millions of €
Change

%
Q1 - Q3
2017
millions of €
Q1 - Q3
2018
millions of €
Change

%
                       
TOTAL REVENUE   376 392 1 509 375 368 392 4,3 1 117 1 135 1,6
PRODUCT VIEW   376 392 1 509 375 368 392 4,3 1 117 1 135 1,6
 - Fixed network   27 29 105 27 27 28 3,7 77 84 9,1
 - Mobile communications   349 363 1 403 348 340 364 4,3 1 040 1 052 1,2
SEGMENT VIEW   376 392 1 509 375 368 392 4,3 1 117 1 135 1,6
 - of which Consumer   208 213 834 211 204 214 2,9 621 629 1,3
 - of which Business   124 133 508 127 122 125 0,8 375 375 0,0
EBITDA   88 106 419 96 101 97 10,2 313 294 (6,1)
EBITDA MARGIN (EBITDA / TOTAL REVENUE) % 23,4 27,0 27,8 25,6 27,4 24,8 1,4p 28,0 25,9 (2,1p)
CASH CAPEX (AS REPORTED)   45 48 203 59 50 50 11,1 155 159 2,6

 

Wyniki operacyjne

Q3
2017
Q4
2017
FY
2017
Q1
2018
Q2
2018
Q3
2018
Change
%
Q1 -  Q3
2017
Q1 - Q3
2018
Change
%
                       
FIXED NETWORK (END OF PERIOD)                      
Fixed network Access Lines ('000) 29 32 32 27 26 19 (34,5) 29 19 (34,5)
 - IP Accesslines ('000) 1 2 2 2 1 1 0,0 1 1 0,0
Broadband Customers Retail ('000) 27 25 25 23 23 20 (25,9) 27 20 (25,9)
MOBILE COMMUNICATIONS (END OF PERIOD)                      
Service revenue (€) 224 230 899 223 220 234 4,5 669 677 1,2
Service revenue EXCL. IFRS 15 (€)       219 215 219 n.a.   653 n.a.
CUSTOMERS ('000) 10 297 10 454 10 454 10 509 10 609 10 693 3,8 10 297 10 693 3,8
 - contract ('000) 6 797 6 921 6 921 6 990 7 068 7 152 5,2 6 797 7 152 5,2
 - prepaid ('000) 3 500 3 533 3 533 3 519 3 541 3 541 1,2 3 500 3 541 1,2
NET ADDS ('000) 46 156 (180) 56 100 84 82,6 (337) 239 n.a.
 - contract ('000) 56 124 309 69 78 84 50,0 186 231 24,2
 - prepaid ('000) (10) 33 (490) (14) 22 0 (100,0) (523) 8 n.a.
AVERAGE MONTHLY CHURN (%) 1,8 1,5 2,1 1,4 1,3 1,4 (0,4p) 2,3 1,4 (0,9p)
 - contract (%) 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 (0,2p) 1,1 0,9 (0,2p)
ARPU 7 7 7 7 7 8 14,3 7 7 0,0
 - contract 9 10 10 9 9 10 11,1 10 10 0,0
 - prepaid 3 3 3 3 3 3 0,0 3 3 0,0
MOU PER CUSTOMER (min) 258 269 255 260 253 248 (3,9) 251 254 1,2
 - contract (min) 340 356 342 344 333 327 (3,8) 336 335 (0,3)
Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0
Drukuj

Komentarze / 0