Pandemia rozkręciła sprzedaż światłowodu Orange - dobre wyniki za II kw.

Drukuj
Pandemia rozkręciłą sprzedaż światłowodu Orange
Pandemia rozkręciłą sprzedaż światłowodu Orange

Orange podał swoje wyniki za II kw. 2020 r. Przychody urosły w porównaniu rok do roku o 2.5% do 2.8 mld zł. Zysk netto nie zmienił się i wyniósł 52 mln zł.

Liczba kart postpaid wzrosła o 4.6% do 10.5 mln.

Liczba aktywnych łączy fiber skoczyła o 40.1% do 608 tys. W II kw. było 44 tys. przyłączeń netto (a to powtórzenie drugiego najlepszego wyniku kwartalnego).

W zasięgu sieci światłowodowej na koniec czerwca było 4,6 mln gospodarstw domowych (209 tys. objętych zasięgiem w 2 kw.). Sieć fiber Orange była dostępna w 151 miastach (wobec 142 miast na koniec 2019 r.);

Liczba łączy stacjonarnych (aktywnych) spadła o 8%.

Orange poinformował także o:

  • wzroście w hurtowych usługach komórkowych o 13% rok-do-roku, wynikający z dużego wzrostu ruchu w związku z pandemią
  • spadku przychodów ze sprzedaży sprzętu o 13% rok-do-roku

Orange przyznał także w raporcie, że do ograniczenia kosztów operacyjnych w drugim kwartale przyczyniło się rygorystyczne zamrożenie wydatków we wszystkich obszarach nie mających kluczowego znaczenia dla działalności. Renegocjowano również niektóre umowy najmu. W obszarze nakładów inwestycyjnych spowolniono niektóre realizowane projekty, żeby przeciwdziałać pogorszeniu otoczenia biznesowego dla sprzedaży nieruchomości.

Największe niewiadome na przyszłość to:

  • nieznany popyt na usługi telekomunikacyjne
  • rosnące ryzyko złych długów
  • mniejsze przychody z roamingu
  • raczej spadający popyt na nieruchomości Orange (zeszły rok był rekordowy i sprzedaż nieruchomości nakręciła wyniki, a w tym roku z Orange odeszła osoba odpowiedzialna za ten proces).

Na dynamikę przychodów w 1 połowie 2020 r. wpłynęły następujące czynniki:

  • spadek przychodów z tradycyjnej telefonii głosowej (13% r/r),
  • 15% spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu w wyniku czasowego zamknięcia znaczącej części sieci dystrybucji oraz zmniejszonych zakupów klientów wywołanych pandemią koronawirusa,
  • prawie 8% wzrost przychodów hurtowych głównie w wyniku dużego wzrostu ruchu w sieci mobilnej wywołanego skutkami pandemii koronawirusa,
  • duży (24% r/r) spadek przychodów w kategorii pozostałe na skutek zmiany warunków biznesowych w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej w stosunku w 1 połowy 2019 r.

Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0
Drukuj

Komentarze / 0