Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek

Drukuj
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, zrzeszająca m.in. polskich operatorów komórkowych apeluje w specjalnym liście do rządu, samorządów oraz organów ścigania o zdecydowane działania w związku z kryminalną działalnością zakłócającą działanie infrastruktury operatorów komórkowych. To reakcja na kolejne zniszczenia anten operatorów - piszemy o tym tutaj

Brak zdecydowanej reakcji na takie działania doprowadzi do tragedii.

Izba pisze, że aktualnie jesteśmy świadkami fali agresji skierowanej przeciwko infrastrukturze o charakterze krytycznym. Oprócz dezinformacji, mamy do czynienia z przestępstwami polegającymi na niszczeniu urządzeń telekomunikacyjnych. Sprawcy tych przestępstw nie mogą zostać bezkarni, a wszystkie strony odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz rozwój gospodarczy kraju powinny wzmocnić swoje wysiłki, aby przerwać łańcuch agresji i działań niezgodnych z prawem. Pozostanie biernym to przyzwolenie na stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, np. gdy nie będzie można wezwać służb ratowniczych.

PIIT wzywa również portale społecznościowe do podjęcia skutecznych działań przeciwko stronom oraz autorom szerzącym dezinformację na temat wpływu pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzkie i rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 przez sieci bezprzewodowe, w tym 5G.

Narastająca fala nieprawdziwych informacji, wymaga reakcji administracji państwowej oraz platform mediów społecznościowych (w szczególności YouTube, Facebook, Twitter). Negatywne przekazy grup wykorzystujących strach przed epidemią COVID-19 i jej rzekomy związek z infrastrukturą telekomunikacyjną docierają do społeczeństwa mocniej niż kiedykolwiek. Jednocześnie, podżegacze wprost nawołujący w mediach społecznościowych do przestępstw pozostają całkowicie bezkarni. Bierna postawa wobec takich czynów prowadzi do dramatycznych sytuacji, w których atakowana jest nie tylko maszty telekomunikacyjne, ale też osoby przy nich pracujące.

Nielegalna próba zniszczenia masztu w Krakowie w minionym roku i podpalenia stacji bazowych operatorów w ostatnich dniach pokazują, że niezbędna jest natychmiastowa reakcja. Te zdarzenia, wskazują, że ludzie zaangażowani w te przestępstwa, nie cofną się przed kolejnymi działaniami. To może oznaczać, że dojdzie w końcu do tragedii, w której zginie człowiek.

Jak wskazuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, w czasie epidemii nasiliły się również ataki informacyjne i propagandowe ze strony Federacji Rosyjskiej, będące inspiracją do działań przeciwników nowej generacji sieci komórkowej: (…)Takie działania informacyjne identyfikowane są również w Polsce. Reakcje, jakie wywołują, są bardzo niebezpieczne – ataki na sieci telekomunikacyjne mogą zakłócić łączność między instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i zdrowie obywateli.

Ocena: 0 głosów Aktualna ocena: 0
Drukuj

Komentarze / 0